Nabídka kroužků

 

Kroužek angličtiny / vede Marcela Šťastná (učitelka)

 

Tyto činnosti budou probíhat vždy ve středu a ve čtvrtek v odpoledních hodinách v rámci provozní doby MŠ.

Celou vzdělávací nabídkou se prolíná ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA.

Také vedeme děti k polytechnickému vzdělávání.