Úvod

 


                                                                                                                          

„Děti a ptáci jsou květinami ráje.“

 Řekl někdo moudrý kdysi dávno.

„A tak si jich važme a přistupujme k nim s pokorou, láskou a otevřeným srdcem, když máme to štěstí a můžeme být s nimi,“ říkám já.MATEŘSKÁ ŠKOLA MCELY
 se nachází na rozhraní dvou okresů Nymburk  Mladá Boleslav v krásné přírodě obklopena „svatojiřskými lesy“. Z kopce na ni dohlížejí kostel Svatého Václava a zámek Chateau mcely.

TROCHU HISTORIE: Mateřská škola Mcely je škola s dlouholetou historií. První třída mateřské školy byla založena v koce 1946, ale až do roku 1979 byla školní budova společným útočištěm mateřské školy a základní školy. Ve školním roce  1979/1980 po zrušení základní školy začíná postupně mateřská škola rozšiřovat své prostory na celé první patro budovy.

Jednopatrová školní budova tvoří kolorit vesnické návsi.Z jejich oken je možno pozorovat život vesnice, přesto,že je taktně skryta do zeleně vzrostlých jehličnanů a korun javorů, které zdobí vesnickou náves již od roku 1880.

NAŠE POSLÁNÍ: Dlouhodobým posláním naší mateřské školy je dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život. Snažíme se i o integraci dětí s přiznanými podpůrnými prostředky.